Xu Yi

xu_yi_mini

1  Le plein du vide                    14:13
2  Wang                                       7:06
3  Yi                                             9:00
4  Echo de la terre profonde 16:38
5  Gu Yin                                   23:05
6  Xiao Yao You                       13:24

 

  • Ensemble Orchestral Contemporain
  • Percussions Claviers de Lyon
  • Editions Radio France